spoko

29 tekstów – auto­rem jest spo­ko.

stoję na roz­drożu dróg
z jed­nej stro­ny ro­zum ,z dru­giej uczucia
roz­ry­wają me ser­ce ....
to bo­li i nie wiem, którą drogę wybrać 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 września 2010, 18:55

chciałabym mieć taką gumkę
by tak po pros­tu wy­mazać cię z pamięci... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 sierpnia 2010, 19:15

miłości się nie zapomina,
jak słod­ka bliz­na zos­ta­je na zawsze 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 sierpnia 2010, 13:17

nies­pełniona miłość żyje wyobraźnią 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 sierpnia 2010, 17:00

to w co wie­rzysz sta­je się twoją prawdą 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 sierpnia 2010, 17:36

chcę każde­go dnia spoj­rzeć so­bie w oczy
i widzieć w nich miłość i radość 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 sierpnia 2010, 18:29

Przed snem za­mykam księgę mo­jego życia
a ra­no ot­wieram ją na no­wej nieza­pisa­nej jeszcze stronie... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 sierpnia 2010, 08:51

Kiedyś znajdę człowieka,
który będzie widział to co ja i tak jak ja
i zaw­sze będziemy razem... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 sierpnia 2010, 10:03

myślałam, że nie będę w sta­nie żyć bez ciebie
myślałam o to­bie co sekundę
lecz te­raz jes­teś gdzieś ,z kimś innym
a ja wiem, że może tak jest lepiej
i wiem, że mogę żyć bez ciebie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 sierpnia 2010, 17:47

w świet­le nauki jes­teśmy na łas­ce pro­cesów bio­che­micznych i neurop­rze­kaźników:
prze­pis na zakochanie:
do­pami­na-eufo­ria, ener­gia, radość
no­rad­re­nali­na- po­ca sie ręce, ser­ce szyb­ciej bije
serotonina-ekscytacja
ok­sy­toni­na-przy­wiąza­nie, czułość
wazopresyna-wierność
może kiedyś będą w tab­letkach lub kropelkach...
np. pop­roszę coś na wierność... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 sierpnia 2010, 19:26

spoko

Umieramy długo i stopniowo, wiele razy,gdy tracimy kontakt z ludźmi.Bo żyje się zawsze dla kogoś, w przekształcaniu czyjegoś losu. Umieranie jest powolnym wznoszeniem muru zobojętnienia odcinającym nas od ludzi i rzeczy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spoko

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność